dummy

State of the Nation Address

His excellency President Cyril Ramaphosa with his cabinet will be addressing the Nation about the state of the Nation. Political analysts will will also be present to analyse the address.Full coverage of the event will comence at approximately 18H00 on 07 February 2019.


dummy

Kwegxekwa ukwebiwa kwamanzi ku Ward 13, Kumasipala

Umasipala wesifunda iLembe oholwa Ngumeya u Sduduzo Gumede, uthathe ithuba lokungena umuzi nomuzi Kumasipala waeNdwedwe ku Ward 13, ukuhlola inhlalo yomphakathi ngaphansi kwekhwelo likaMengameli lomkhankaso i Thuma Mina. Izindawo abe bazihambela kubalwa, uMsunduze, Ezimangweni, Emathuneni kanjalo nas Lihlithemba. Obehola lombhidlango ngu Deputy Meyor kwi Lembe u Dolly Shandu njengoba eveze ukushaqeka kwakhe mayelana Nokuthi imiphakathi ayikhokheli igqalasizinda kamasipala okubalwa Amanzi Nogesi. Uthe yize njengomasipala bewafakile amapayipi amanzi, kodwa umphakathi uyawakhipha bese ufaka awabo.


Upcoming
events

YouTube
videos