dummy

Iningizimu Africa izelela ukudlula emhlabeni kuka

Kugeleza Amazwi endunduzo emva kokudlula emhlabeni kwesihlabani somculo we Hip Hop u Jabulani HHP Tsambo, Odlule emhlabeni emva kokulwisana nesifo sengcindezi(depression)Esemzini wakhe egoli. U HHP ungowokudabuka e North West e Mahikeng. Ngonyaka ka 2015 Lomculi uke wazama ukuzibulala isikhathi ezintathu. Izindaba zokushona kwakhe ziqinikesiwe ngumkakhe u Lerato Sengadi. Udlule Emhlabeni eseneminyaka engu 38. Uzokhumbuleka ngama noni athi Bosso ke Mang kanye namanye.


dummy

Sibhekelele abangathathi entweni isabelo mali sema

Ungqongqoshe wezimali uTito Mboweni uthi ukungenzi kahle komnotho kuphoqe ukuthi uhulumeni enyuse intela, waphinde waveza ukuthi uhulumeni usindwa nayimiholo yesizisebenzi njengoba ilinganiselwa ku30 billion wamarandi. uMboweni uphinde wathi kunezinto ekuphoqa ukuthi ingafakwa intela kuzona okubalwa uflowar,sinkwa kanye nokusetshenziswa abasefazane uma besendaweni zabo, ukubuyisi isithunzi . uMboweni ubekhuluma kwinkulumo yakhe yesabelo mali samaphakathi e-Kapa.


dummy

uthi iyindlela yokudicilela phansi isithunzi sakhe

isikhulumi sika ngqongqoshe womnyango wazesekhaya uMalusi Gigaba sithi laba abaqhubeka nokusabalisa i-video eveza ubuntu buka gigaba bangase bazihole bebekhalelwa ngamasango kasigonyela. Esithathimendeni sakhe u-Gigaba uthi le video esisabalele ezinkundleni zokuxhumana emkhombisa ezibhucabhuca ubuntu bakhe yayihlelelwe ukubonwa umuntu wakhe kuphela. Oyisikhulumeli sika Gigaba u-Vuyo Mkhize uthi le-video yenziwa eminyakeni embili eyedlule, kanti yebiwa efonini kaGigaba ngabantu ababefuna ukumqola imali.


dummy

Uwezempilo esifundazweni uthi abanesifo sohlangoth

Ungqongqoshe wezempilo kulesifundazwe u-Dkt uSbongiseni u-Dlomo uthi isifo sohlangothi singaphatha nanoma ngubani. uDlomo usho kanje njengoba namuhla kuyilanga lokuqwashisa ngesifo sohlangothi emhlabeni jikelele. uDlomo uthi sidalwa ukuthakathwa , ube esenxusa abantu ukuthi bafundiseke ngezifo ezahlukene njengoba echaze isifo sohlangothi njengesifo esikhona, abantu abanaso badinga ukwesekwa kakhulu.


dummy

Livulwe ngokusemthethweni ibhuloho elikhulukazi e

Ungqonggqoshe wezokuthutha kuzwelonke u-Dkt uBlade Nzimande usevule ngokusemthethweni ibhuloho elikhulukazi e-Mount Edgecombe namuhla ekuseni. Zibalelwa ku-40 Thousand izimoto ezisebenzisa lelibhuloho ngezikhathi zasekuseni nantambama uDkt uNzimande uhambisana nephini lakhe uSindisiwe Chinkunga. Oyinhloko ye-eThekwini Transport Authority uThami Manyathi uthi benza konke okusemandleni ukwenza idolobha iTheku kube yindawo ekuhlalekayo kuyo.


dummy

Ucele umhlangano ophuthumayo nenhlangano yabagibel

Ophakanyiswe iqembu le Democratic Alliance iDA ngamafuphi uZwakele Mncwango KwaZulu Natal, usecele umhlangano ophuthumayo nenhlangano yabagibeli bezitimela i-Prasa ukuzokhuluma ngezinselelo ezibhekene nabagibeli abasebenzisa izitimela kulesifundazwe. UMnuz Mncwango kade ehola izikhulu ze-DA esiteshini sesitimela e-Siphingo ekuseni namuhla .Ugibele isitimela esisuka eSiphingo siya e-Berea , ngenhloso yokuzibonela izinselelo ezibhekene nabagibeli.


dummy

uGigaba usesule kwesokuba ilunga lePhalamende.

Usephinde wesula njengelungu lephalemende lowo osanda kwesula kwesobungqongqoshe wezasekhaya uMnu Malusi Gigaba. ezinsukwini ezimbili ezedlule , uMnu uGigaba uye wasula njengo Ngqongqoshe kulandela ukufakelwa ingcindezi yiDA ne-EFF Okhulumela iPhalamende uMoloto Mothapo ukuqinisekisile ukwesula kukaGigaba namhlanje ekuseni. uMothapo uthi, usomlomo wesishayamthetho sikazwelonke useyitholile incwadi yokwesula kukaGigaba ebivela kuMengameli wezwe uMnu Cyril Ramaphosa kanye nombiko kamvikeli womphakathi u-Advocate Busisiwe Mkhwebane . uMnu Gigaba ubesolwa nangokusenza ezimithiyo efungile odabeni lwenkampani yezindaba yomndeni wakwa Oppenheimeri Fireblade Aviation .


Upcoming
events

YouTube
videos

18th October 2018