Today Staff Members

Nok'lunga Nkosi

ukukhanya kwama Zion 09:00 to 12:00

All Staff Member

Zinhle Ngwazi

Kids Perfection Zone 09h00 to 10h00

M.C Ncwepho

sidlumnjonjo Maskandi Show

Xolly Hlongwa

Midday Mood 10:00 to 14:00/ Sport 18:30 to 19:00

Bongie B Bhengu

Flames Local Top 20 10:00 to 14:00

DJ Mzero

Umlilo Drive Home Show 14:00 to 18:00

Sakhiseni Duze

News Journalist

Nok'lunga Nkosi

ukukhanya kwama Zion 09:00 to 12:00

Thembelani Sithile

Vukasenze Breakfast Show 06:00 to

Zinhle Ngwazi

Ushembe Yikhenana Lethu 19:00 to 20:00

Sakhile Dube

Zibanjwa Kweziwdlayo /Sunday Talk